33 – הפרדה והקבצה

למד כיצד לארגן אובייקטים לקבוצות.
ראה את הכוח של היכולת לחלץ אובייקט מקבוצה, לבצע שינויים ולאחר מכן להוסיף את האובייקט בחזרה לקבוצה.

למד כיצד לארגן אובייקטים לקבוצות.
ראה את הכוח של היכולת לחלץ אובייקט מקבוצה, לבצע שינויים ולאחר מכן להוסיף את האובייקט בחזרה לקבוצה.