36 – חלונות ודלתות

<< לשיעור הקודם

למד למקם, ליצור, לערוך, להחליף ולמקם מחדש את החלונות והדלתות.
רכיבי המודולים המוכנים של הדלתות והחלונות בתוכנה, ניתנים באופן אוטומטי לסגור פתחים מתאימים באובייקט.

לשיעור הבא >>

למד למקם, ליצור, לערוך, להחליף ולמקם מחדש את החלונות והדלתות.
רכיבי המודולים המוכנים של הדלתות והחלונות בתוכנה, ניתנים באופן אוטומטי לסגור פתחים מתאימים באובייקט.