32 – כלי פיצול ופריסה

גלה כיצד ניתן ליצור צורות מורכבות על ידי פיצול ופריסה של אובייקטים קיימים עם אובייקטים או עם קווים אחרים.

גלה כיצד ניתן ליצור צורות מורכבות על ידי פיצול ופריסה של אובייקטים קיימים עם אובייקטים או עם קווים אחרים.