31 – שיטות רישות וטריאנגולציה

רשת את האובייקטים או פני השטח במודל שלך באמצעות מגוון של שיטות רישות טריאנגולציה.

רשת את האובייקטים או פני השטח במודל שלך באמצעות מגוון של שיטות רישות טריאנגולציה.