20 – בוליאנים

ראה את הכוח של מידול "מוצקים" (צורות/מודלים עם נפח מלא) נכון באמצעות התוכנה על ידי הוספה, חיסור ומציאת נקודת התמזגות בין עצמים מוצקים באמצעות כלים בוליאניים.

ראה את הכוח של מידול "מוצקים" (צורות/מודלים עם נפח מלא) נכון באמצעות התוכנה על ידי הוספה, חיסור ומציאת נקודת התמזגות בין עצמים מוצקים באמצעות כלים בוליאניים.