04 – אפשרויות בחירת אובייקטים

גלה דרכים לבחירת אובייקטים, קבוצות וחלקי אובייקטים באמצעות שיטות בחירה שונות הניתנות גם לבחירה מראש.

גלה דרכים לבחירת אובייקטים, קבוצות וחלקי אובייקטים באמצעות שיטות בחירה שונות הניתנות גם לבחירה מראש.