25 – כלי הגריפה

צור צורות מורכבות על ידי כלי גריפת הצורה לאורך נתיב.
ראה כיצד אובייקטים אלה יכולים להראות טוב יותר, מנוצלים בצורה טובה יותר ו'חיים' יותר.

צור צורות מורכבות על ידי כלי גריפת הצורה לאורך נתיב.
ראה כיצד אובייקטים אלה יכולים להראות טוב יותר, מנוצלים בצורה טובה יותר ו'חיים' יותר.