24 – דיפורמציה / עיוות צורה

ראה כיצד להשתמש בכלי דיפורמציה כדי לעקם, לכופף, לחדד ולהבליט כל אובייקט, דבר המאפשר לך לחקור ולהפיק צורות מורכבות עוד יותר.

ראה כיצד להשתמש בכלי דיפורמציה כדי לעקם, לכופף, לחדד ולהבליט כל אובייקט, דבר המאפשר לך לחקור ולהפיק צורות מורכבות עוד יותר.