07 – הצמדת גריד ואובייקט

<< לשיעור הקודם

חקור את תכונות 'ההצמדה החכמה' הרבות, הזמינות למיקום. כמו גם מיקום אובייקטים באופן אוטומטי בסצנה שלך.

לשיעור הבא >>

חקור את תכונות 'ההצמדה החכמה' הרבות, הזמינות למיקום. כמו גם מיקום אובייקטים באופן אוטומטי בסצנה שלך.