19 – טרנספורמציה / שינוי צורה

הזז, סובב, דרג, שקף והרחב חפצים או חלקים של אובייקטים במגוון דרכים אינטואיטיביים. כולל גם פרטים בעותק של האובייקטים.

הזז, סובב, דרג, שקף והרחב חפצים או חלקים של אובייקטים במגוון דרכים אינטואיטיביים. כולל גם פרטים בעותק של האובייקטים.