27 – כלי המדרגות

אין גבול למגוון המדרגות הפרמטריות הישרות והלולייניות שניתן ליצור ולערוך אותן בצורה רחבה יותר יותר על ידי כלי המדרגות.

אין גבול למגוון המדרגות הפרמטריות הישרות והלולייניות שניתן ליצור ולערוך אותן בצורה רחבה יותר יותר על ידי כלי המדרגות.