08 – מדריך תצוגה

ראה כיצד ניתן להשתמש במדריכים אוטומטיים ובמדריכים ידניים בכדי לסייע לך למקם אובייקטים במרחב התלת-מימד.

ראה כיצד ניתן להשתמש במדריכים אוטומטיים ובמדריכים ידניים בכדי לסייע לך למקם אובייקטים במרחב התלת-מימד.