10 – מידות ומימדים

למד כיצד ניתן להשתמש במידות ורישום מידום בתוך המודלים התלת-מימדיים שלך. החל מטקסט לינארי, רדיאלי, זוויתי, הוספת חצים למידות ורישום מידות כהערה אשר יכול להיות משויך בתוך הישויות.

למד כיצד ניתן להשתמש במידות ורישום מידום בתוך המודלים התלת-מימדיים שלך. החל מטקסט לינארי, רדיאלי, זוויתי, הוספת חצים למידות ורישום מידות כהערה אשר יכול להיות משויך בתוך הישויות.