18 – מיפוי טקסטורה

ראה כיצד formZ ממפה טקסטורות ומרקמים באופן אוטומטי על פני האובייקטים שלך.
בנוסף, שינוי גודל ומיקום של מרקמים הינו כעת 'הרוח החיה' בתוכנה עם פקדי מיפוי אינטראקטיביים על גבי המסך בתוך הממשק.

ראה כיצד formZ ממפה טקסטורות ומרקמים באופן אוטומטי על פני האובייקטים שלך.
בנוסף, שינוי גודל ומיקום של מרקמים הינו כעת 'הרוח החיה' בתוכנה עם פקדי מיפוי אינטראקטיביים על גבי המסך בתוך הממשק.