29 – מקטעים

חתוך באופן אינטראקטיבי מקטעי 2D או 3D 'חיים' מתוך חתכי האובייקטים, או בכלל מתוך הסצינה שלך, באמצעות פונקציות 'בוליאניות' בזמן אמת.

חתוך באופן אינטראקטיבי מקטעי 2D או 3D 'חיים' מתוך חתכי האובייקטים, או בכלל מתוך הסצינה שלך, באמצעות פונקציות 'בוליאניות' בזמן אמת.