22 – נגזרי מודל ופריסה לגזרי נייר

פריסה לגזרי נייר

אין צורך להתחקות אחר אובייקטים קיימים בכדי להתאים אותם בצורה גיאומטרית.
ראה כיצד כלים פשוטים שואבים מידע מחפצים קיימים: קווים, משטחים, מוצקים, קירות ועוד.

סרטון נוסף בעמוד זה מלמד איך ניתן לפרוס מודל תלת-מימד לדו-מימד,
באמצעות פריסתו והכנתו להדפסה בגזרי נייר וזאת בכדי להדפיסו ולהרכיבו במציאות.

אין צורך להתחקות אחר אובייקטים קיימים בכדי להתאים אותם בצורה גיאומטרית.
ראה כיצד כלים פשוטים שואבים מידע מחפצים קיימים: קווים, משטחים, מוצקים, קירות ועוד.

סרטון נוסף בעמוד זה מלמד איך ניתן לפרוס מודל תלת-מימד לדו-מימד,
באמצעות פריסתו והכנתו להדפסה בגזרי נייר וזאת בכדי להדפיסו ולהרכיבו במציאות.