12 – עקומות

יצירה ועריכה של עקומות מורכבות במהירות יחד עם תכונות רבות של Spline ו- Nurbs בכלי העקומות.

יצירה ועריכה של עקומות מורכבות במהירות יחד עם תכונות רבות של Spline ו- Nurbs בכלי העקומות.