06 – פקדי תצוגה

למד לערוך אובייקטים לאחר שנוצרו על-ידי שימוש בפקדי-תצוגה בכדי לתפעל בקלות את הפרמטרים שלהם.

למד לערוך אובייקטים לאחר שנוצרו על-ידי שימוש בפקדי-תצוגה בכדי לתפעל בקלות את הפרמטרים שלהם.