23 – כלי הקיזוז ועיצוב מחדש

למד כיצד הכלים "עיצוב מחדש" וכלי "קיזוז" יכולים לשמש כתכונות "פיסול" עצמים על ידי החדרת פרצופים או מקטעים וגרירת שטחי-פנים באמצעות פונקציות בוליאניות בזמן אמת.

למד כיצד הכלים "עיצוב מחדש" וכלי "קיזוז" יכולים לשמש כתכונות "פיסול" עצמים על ידי החדרת פרצופים או מקטעים וגרירת שטחי-פנים באמצעות פונקציות בוליאניות בזמן אמת.