35 – רכיבי מודולים מוכנים

למד כיצד למקם, ליצור ולערוך רכיבים, שהם מודלים מוגדרים מראש הנמצאים בספריות.
מודלים דומים למה שאחרים מכנים סמלים, בלוקים או מכלולים.

למד כיצד למקם, ליצור ולערוך רכיבים, שהם מודלים מוגדרים מראש הנמצאים בספריות.
מודלים דומים למה שאחרים מכנים סמלים, בלוקים או מכלולים.