38 – שכבת קרקע

צור מודל אמיתי ומוצק של שכבת קרקע בתלת מימד עם קווי מתאר. קווי מתאר אלו ניתנים ליצירה בתוכנה או שניתן לייבאם מתוכנה אחרת.