37 – תצוגת התאמה

ראה כמה קל לתת לתוכנה לפתור באופן אוטומטי את ההתאמה של תצוגת המודל שבנית לתמונת רקע שטענת.

ראה כמה קל לתת לתוכנה לפתור באופן אוטומטי את ההתאמה של תצוגת המודל שבנית לתמונת רקע שטענת.