30 – תצוגת משטחים פנימיים

דרך אינטראקטיבית ומדוייקת לחתוך חלקים מרובים בסצנה שלך ותצוגת המשטח הפנימי מכל נקודה.
משטחים זמניים אלו יכולים לשמש מאוחר יותר לחיתוך חלקים קבועים במודל שלך.

דרך אינטראקטיבית ומדוייקת לחתוך חלקים מרובים בסצנה שלך ותצוגת המשטח הפנימי מכל נקודה.
משטחים זמניים אלו יכולים לשמש מאוחר יותר לחיתוך חלקים קבועים במודל שלך.